skip to Main Content
B. Bosman Declaratie- en organisatieadvies voor huisartsenpraktijken

No cure, no pay!

Wanneer ik bij u op de praktijk kom en in een paar uur niets kan ontdekken wat u geld op zal leveren, op korte dan wel lange termijn, dan kost ik u niets. Als ik niet meer dan een paar honderd euro vind, zal ik mijn uren niet in rekening brengen. U loopt dus geen risico. Integendeel: als ik niets vind, weet u dat u een aantal essentiële zaken goed geregeld heeft binnen uw praktijk, zonder dat het u geld kost.

BBosman-wie-ben-ik

Financiële administratie huisartsenpraktijk

Wat doe ik?

Ik spoor samen met u inkomstenverliezen op en breng blinde vlekken aan het licht. Ik help om procedures effectiever en efficiënter te laten verlopen. Het gaat hierbij onder meer om de procedures van inschrijving van patiënten, ION, het boeken van verrichtingen en het VECOZO-gebruik. Ik controleer met u het facturatieproces en de administratieve verwerking van declaraties. Daarbij implementeer ik duidelijke methodieken en richt me op optimale taakverdelingen en goede checkmomenten, alles afgestemd op uw praktijk.

Wat lever ik op?

  • Geld (soms heel veel!) op korte en lange termijn
  • Heldere procedures met overdraagbare taken
  • Tijdwinst
  • Een andere visie, bijvoorbeeld op ‘inkomsten en uitgaven’
  • Meer kennis en vaardigheden bij de betrokken medewerkers
  • Erkenning bij medewerkers en verlichting van eventuele ervaren lasten
  • Toename van werkplezier

Wat doe ik niet?

Ik neem geen taken over die medewerkers zelf kunnen uitvoeren. Mijn rol is adviserend, aansturend, begeleidend. Ik ben geen administratiekantoor of declaratiebureau.

Integendeel: ik adviseer praktijken om niet met declaratiebureaus te werken maar het heft in eigen handen te nemen. Lees meer

Mijn werkzaamheden zijn tijdelijk, het langdurig resultaat is voor de praktijken zelf. Ik kom niet langer dan nodig of gewenst.

Overeenkomst

Bij start van mijn werkzaamheden na mijn eerste bezoek wordt een overeenkomst getekend.
In deze overeenkomst zijn zaken vastgelegd als het uurtarief, een taakomschrijving en de geheimhoudingsplicht. U wordt gevrijwaard van het betalen van sociale premies en verzekeringen.
De overeenkomst kent geen opzegtermijn en kan in overleg verlengd worden. Ook kunnen follow-up contacten worden afgesproken, als een vinger-aan-de-pols-contact, om structuren te waarborgen of specifieke vragen te beantwoorden. Huisartsen bepalen zelf tot hoever ze zaken op orde willen hebben.