skip to Main Content
B. Bosman Declaratie- en organisatieadvies voor huisartsenpraktijken

B. Bosman en uw gegevens

B. Bosman vindt het belangrijk dat u weet hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden. In deze privacyverklaring wordt weergegeven welke persoonsgegevens door B. Bosman worden gebruikt wanneer u het contactformulier heeft ingevuld of wanneer u gebruik maakt van haar diensten.

BBosman.nl is goed beveiligd door een gecertificeerde hosting en voorzien van een SSL- versleuteling. SSL is de wijze om verbindingen tussen browsers en webservers te beveiligen. Door de verbinding met SSL te beveiligen, wordt de veiligheid op twee manieren verbeterd: door versleutelen van de data die tussen de browser en de server wordt uitgewisseld en door controle of de website waarmee men verbinding heeft wel de website is waarmee men verbinding denkt te hebben. Uw herkent een SSL-verbinding aan het webadres in de browser wanneer het webadres begint met “https”.

B. Bosman KVK 52779483, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://bbosman.nl – KVK 52779483 – info@bbosman.nl 

Mevr. B. Bosman is het aanspreekpunt voor het gebruik van gegevens door B. Bosman. Zij is te bereiken via info@bbosman.nl.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

B. Bosman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten of omdat u deze zelf heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • NAW-gegevens praktijk
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)
  • IP adres (analytische cookies)

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

BBosman.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het anoniem analyseren van het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
  • Het aanleveren van persoonsgegevens bij wettelijke verplichting, zoals in geval van de belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

B. Bosman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

De gehanteerde bewaartermijn voor de hierboven vermelde persoonsgegevens bedraagt maximaal zeven jaar, indien niet langer wettelijk noodzakelijk of nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

Delen van persoonsgegevens met derden

B. Bosman verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van B. Bosman is een verwerkersovereenkomst opgesteld om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B. Bosman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken

B. Bosman gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@BBosman.nl.

De beveiliging van persoonsgegevens

B. Bosman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@BBosman.nl.f