skip to Main Content
B. Bosman Declaratie- en organisatieadvies voor huisartsenpraktijken

Bij mijn werkzaamheden op diverse huisartsenpraktijken, zag ik vaak dezelfde knelpunten bij niet-zorg gerelateerde taken. Om mijn opgedane kennis en ervaring met meer praktijken te kunnen delen, heb ik eind 2014 in samenwerking met de LHV Academie een tweetal cursussen (modules) ontwikkeld. Deze modules worden door mij frequent gegeven, door het hele land, ook op praktijklocaties. De aanmelding voor een cursus loopt via de LHV Academie. De LHV Academie regelt allerlei zaken rondom de locatie, het cursusmateriaal en accreditatiepunten. Indien u een aanvraag bij de LHV Academie indient voor Module I op eigen locatie, zal in overleg een geschikte datum worden gepland.

LHV cursus “Praktijkstart”

Deze cursus is voor huisartsen die erover denken een praktijk te starten of op het punt staan een praktijk over te nemen of toe te treden tot een maatschap. In deze cursus worden veel praktische tips gegeven met betrekking tot overname, praktijkvoering en declareren.

De deelnemers zullen mij treffen bij het onderdeel ‘Declaratieproces’. Dit onderdeel vormt tevens een goede basis om later met eigen praktijkmedewerkers aan Module I deel te nemen.

LHV cursus “Jouw patiënten- en financiële administratie op orde – Module I“

Deze module gaat over de basis van de praktijkvoering en doorkruist hiermee alle disciplines. We kijken over elkaars schotten heen en richten ons op transparantie, overdraagbaarheid van taken, lean werken en een optimale omzet. We sporen blinde vlekken en onterechte aannames op naar aanleiding van de thema’s ‘Omzet’, ‘Patiëntenadministratie’, ‘Factureren’ en ‘Verwerking van declaraties’. Het hoogste rendement vindt plaats, wanneer van één praktijk zoveel mogelijk huisartsen, assistentes en indien van toepassing ook een praktijkmanager deelnemen. Daarom wordt Module I op de eigen praktijklocatie aangevraagd.

LHV cursus “Jouw patiënten- en financiële administratie op orde – Module II“

Deze module kan gevolgd worden wanneer aan Module I is deelgenomen. In Module II gaan we na een terugblik op de vorige module verder met de thema’s ‘Patiëntmutaties’ en ‘Verwerking van declaraties’.

Er wordt een systematiek aangeleerd voor een efficiënte en effectieve financiële administratie en er worden handvatten aangereikt ter verbetering van werkprocessen in de praktijk. Hierbij wordt ook ingelogd in de eigen VECOZO-omgeving. In Module I wordt meer informatie over deze vervolgmodule verstrekt.